Możliwość najszybszej regulacji poprzez minimalną bezwładność cieplną wynikajacą
z minimalnej grubości zabudowy
w powierzchniach podłóg, ścian i sufitów

Użycie biwalentne: ogrzewanie i klimatyzacja

Najniższe temperatury wody zasilajacej
i powrotnej

Optymalna współpraca z kolektorami słonecznymi, pompami ciepła, kotłami kondensacyjnymi i innymi ekologicznymi źródłami ciepła

ostatnia aktualizacja: 2003.01.23